Beeldvullend: klik op pijl in rechterhoek


Bewegen is beleven


In de stad en op het land ligt de geschiedenis voor het oprapen.

Door met kinderen de bebouwde kom uit te fietsen

het open land in, ontstaat er een fysieke beleving van afstand,

schaal en historie. Het avontuur van de tocht zetten de kinderen

om in een belevingsplattegrond.

Deze workshop verruimt en verrijkt de blik op

de eigen woonomgeving.


persbericht 21/03/2011